Tu Bhi Pani Se Bhar Gaya Inko

Tu Bhi Pani Se Bhar Gaya Inko

Kiya Bighara Tha Meri Aankhon Ne

Comments